Grafisk profil – färger och typsnitt

För att skapa er hemsida behövs minst följande designuppgifter innan arbetet påbörjas

Logotyp

Om en logotyp finns så skickas den i följande form:

  • genomskinlig bakgrund
  • beskuren för användning (det får inte vara för mycket utrymme runt logotypen)

Filformat som är lämpliga är png eller svg.

Finns logotypen i flera versioner behöver jag också veta vilken version (t.ex. färgsättning) som ska användas.

Färger

En hemsida behöver minst två kontrasterande färger, t.ex. svart och vitt, men flera färger kan förekomma.

Färgerna levereras med RGB- och HEX-koder.

Typsnitt

Minst ett typsnitt. Skickas flera typsnitt behöver användningsområde specificeras, t.ex. löptext, rubriker osv.

Om typsnittet finns tillgängliga hos Google Fonts så räcker det att jag får typsnittets namn. Alla deras typsnitt har fria licenser och får användas.

Vid val av typsnitt från Adobe Fonts så behöver jag koden till webbprojektet för typsnitten. Läs mer här för instruktion om hur man gör detta.
I alla andra fall, så behöver jag få typsnitten som filer i format som är kompatibelt med hemsidor (t.ex. .woff, .woff2, .ttf osv)
Kunden betalar eventuella licenskostnader och ansvarar för att typsnittet är korrekt licensierat för användningen.

Observera!
Vid användning av typsnitt från Adobe, så krävs det att kunden har en egen licens/konto med månadsavgift hos Adobe. Läs mer här.

Skärmdump från Adobes hemsida 2023-02-17.

Läs mer om hur materialet för hemsidan levereras här.

Rulla till toppen